Kunnskapstest

1. Hva er riktig om UN 1011 BUTAN?

 
 
 
 

2. Hvilke/hvilken «CV-kode» gjelder for UN 1238 METYLKLORFORMIAT?

 
 
 
 

3. Hvilke krav blir stilt til avsenderen av farlig gods?